Civic Engagement Workshop

Civic Engagement Workshop

The Civic Engagement Workshop is a Polish-Ukrainian-Belarusian programme aimed at promoting informal youth education with a view to inspiring young people to challenge their surroundings. Young Polish, Ukrainian and Belarusian participants of the programme which is operated by the Genius Loci (Protective Spirit) Association and financed/co-funded by RITA are encouraged to take various social and cultural activities. The film presents a selection of such initiatives.

Zapisz się do newslettera RITA!

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail), które zostały przekazane Fundacji Edukacja dla Demokracji w Warszawie (FED) w związku z moją decyzją o chęci otrzymywania informacji typu Newsletter. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez FED w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji usługi dostarczania Newslettera.