Projekty partnerskie – wiosenny nabór zamknięty, trwa ocena.

Projekty partnerskie – wiosenny nabór zamknięty, trwa ocena.

Zapraszamy polskie organizacje pozarządowe, wraz z partnerami z krajów objętych programem, do składania wniosków na projekty partnerskie w jednym z naborów przewidzianych na 2018 rok.

W roku 2018 odbędą się dwie edycje konkursu grantowego na projekty partnerskie:

  • edycja wiosenna – nabór zamknięty. Termin składania wniosków upłynął 15 marca 2018 r. o godz. 16.00. Trwa ocena wniosków.
  • edycja jesienna – nabór zostanie otwarty pod koniec wakacji, termin składania wniosków 15 października 2018 r., godz. 16:00.

Jak definiujemy region i czego mogą dotyczyć projekty – czytajcie na naszej stronie internetowej. Na stronie dostępny jest też regulamin konkursu i załącznik dotyczący kosztów kwalifikowanych. Zachęcamy do uważnej lektury obu dokumentów, gdyż nieco zmieniliśmy zapisy np. dot. kwalifikowalności kosztów (głównie kosztów bankowych i podatku VAT).

Od wiosennego naboru czekają nowości – maksymalna kwota dotacji, o którą można wnioskować to teraz 60 000 zł.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie online przez formularz FED: http://formularze.fed.org.pl/

Przypominamy, że każda organizacja powinna posiadać tylko 1 konto w formularzach FED, w którym należy na bieżąco aktualizować dane organizacji.