Мастерская гражданской активности

Мастерская гражданской активности

Мастерская гражданской активности – это польско-украинско-белорусская программа неформального образования молодежи, которая мотивирует молодежь  изменять свое окружение. В рамках проектов Ассоциации Genius Loci, финансируемых и софинансируемых программой RITA, молодежь из Польши, Украины и Беларуси реализует разные по форме и тематике общественно-культурные инициативы. Фильм приближает некоторые из них.

Zapisz się do newslettera RITA!

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail), które zostały przekazane Fundacji Edukacja dla Demokracji w Warszawie (FED) w związku z moją decyzją o chęci otrzymywania informacji typu Newsletter. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez FED w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji usługi dostarczania Newslettera.