Granty wyjazdowe

Granty wyjazdowe

W 2017 roku przyznano granty wyjazdowe wymienionym poniżej organizacjom:

  • Fundacja Civis Polonus, Kraj: Ukraina. Termin wyjazdu: 04-06.12.2017
  • Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża , Kraj: Mołdawia, Termin wyjazdu: 02-05.10.2017
  • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”, Kraj: Ukraina, Termin wyjazdu: 30.08-03.09.2017
  • Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate, Kraj: Gruzja, Termin wyjazdu: 04-08.09.2017
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”, Kraj: Ukraina, Termin wyjazdu: 02-06.09.2017
  • Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56, Kraj: Gruzja, Termin wyjazdu: 30.07-02.08.2017
  • Fundacja Instytut Kultury Cyfrowej, Kraj: Białoruś, Termin wyjazdu: 14-17.07.2017
  • Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze”, Kraj: Rosja, Termin wyjazdu: 11-16.07.2017
  • Fundacja Sens Ruchu, kraj: Armenia. Termin wyjazdu:  18-22.04.2017

Ze względu na fakt, iż nabór wniosków dot. grantów wyjazdowych odbywa się w trybie ciągłym, wyniki publikowane są narastająco (najnowsze – najwyżej).