Współfinansowanie 2017

Współfinansowanie 2017

W ramach ścieżki dotacyjnej „Współfinansowanie” pozwalającej sfinansować wkłady własne do większych przedsięwzięć przyznano dofinansowanie projektom wymienionym poniżej.

Ze względu na fakt, iż nabór wniosków dot. wkładów własnych odbywa się w trybie ciągłym, wyniki publikowane są narastająco (najnowsze – najwyżej).

W 2017 roku:


nr wniosku organizacja projekt kwota dofinansowania
RITA/WW/209014 Towarzystwo Demokratyczne Wschód Zastosowanie ewaluacji w procesie sprawnego zarządzania połączoną hromadą 21 755 zł
RITA/WW/209010 W przypadku projektów dot. Białorusi i Rosji, ze względu na restrykcyjne prawo w tych krajach dot. środków zagranicznych i współpracy z zagranicznymi partnerami, podajemy jedynie numer wniosku wybranego do realizacji