Dofinansowane projekty partnerskie RITA (konkurs jesień 2017)

Dofinansowane projekty partnerskie RITA (konkurs jesień 2017)

Na jesieni otrzymaliśmy stosunkowo niewiele, bo 68 wniosków w konkursie na projekty partnerskie programu RITA. Do dofinansowania wybraliśmy 16 projektów. W gronie dofinansowanych znalazły się aż 4 projekty organizacji, które przed złożeniem wniosku skorzystały z grantu wyjazdowego, odwiedziły partnera za granicą i wspólnie z nim pracowały nad projektem. Warto wspomnieć, że były to projekty najlepiej ocenione przez komisję ekspercką. To dla nas świetna wiadomość a dla innych, mamy nadzieję, zachęta do korzystania z grantów wyjazdowych.

W tej edycji niemal połowa dofinansowanych projektów będzie realizowana w Ukrainie, dwie organizacje zaangażują się tam w sferze edukacji – będą więc debaty w szkołach obwodu winnickiego i rozwijanie samorządności uczniowskiej w okolicach Lwowa i Żmerynki. W Czerniowcach będziemy odkrywać miejscowe dziedzictwo kulturowe z pomocą questingu. Nie zabraknie polskich organizacji również w Gruzji i Mołdowie, a także w dwóch krajach, w których o obecności naszych grantobiorców nie mówimy głośno.

Pobierz listę dofinansowanych wniosków

Organizacjom, które otrzymały granty – serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji projektów!

Koordynatorka projektów skontaktuje się niebawem z osobami wskazanymi we wniosku w celu przekazania ew. uwag komisji grantowej do projektów i dopełnienia formalności. Wszyscy wnioskodawcy będą mogli zapoznać się z kartą oceny swojego wniosku, która będzie dostępna po zalogowaniu się do generatora wniosków FED w połowie grudnia.