Dofinansowane projekty partnerskie RITA (2015-2016)

Dofinansowane projekty partnerskie RITA (2015-2016)

Poniżej prezentujemy listy projektów dofinansowanych w kolejnych edycjach konkursów na projekty partnerskie programu RITA – Przemiany w regionie. Przypominamy, że nabór do konkursów prowadzony jest dwa razy do roku – wiosną i jesienią. Na konkurs średnio wpływa ok. 110 wniosków, z których 17-19 otrzymuje dofinansowanie.

Łączna kwota dofinansowanych projektów to 2 870 224,50 zł.

Wszyscy wnioskodawcy mogą zapoznać się z informacją o przyznanej punktacji i uwagach ekspertów do złożonych wniosków. Informacje te dostępne są po zalogowaniu do generatora wniosków FED (zakładka „Archiwum projektów”).

Zapisz się do newslettera RITA!

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail), które zostały przekazane Fundacji Edukacja dla Demokracji w Warszawie (FED) w związku z moją decyzją o chęci otrzymywania informacji typu Newsletter. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez FED w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji usługi dostarczania Newslettera.