Dofinansowane projekty partnerskie RITA (konkurs jesień 2018)

Dofinansowane projekty partnerskie RITA (konkurs jesień 2018)

W jesiennym naborze do otwartego konkursu programu RITA otrzymaliśmy 61 wniosków, z czego 3 zostały odrzucone formalnie*. Z 58 wnioskami, które przeszły kontrolę formalną, zapoznała się Komisja Grantowa a my z radością prezentujemy wyniki jej prac.

W tej edycji dofinansujemy 12 projektów, na łączną kwotę niemal 690 000 zł. Mocne wsparcie trafi do środowisk szkolnych w Ukrainie – po raz kolejny FERSO będzie pracować z nauczycielami, a Civis Polonus kontynuując działania związane z samorządem uczniowskim w obwodzie lwowskim, dotrze teraz także do Dniepra. Natomiast Fundacja Pro Cultura podzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z programowaniem dla dzieci – będzie to ich pierwszy projekt realizowany ze środków programu RITA. Z kolei tematem edukacji nieformalnej w Ukrainie zajmie się Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, współpracując z kijowskimi muzeami.

Ponownie wsparcie otrzymają także ormiańscy dziennikarze – tematem przewodnim projektu Towarzystwa Demokratycznego Wschód jest tym razem przeciwdziałanie dezinformacji.

Kto jeszcze i gdzie zaplanował swoje działania? Zobaczcie listę dofinansowanych projektów.

Organizacjom, które otrzymały granty – serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji projektów!

Koordynatorka projektów skontaktuje się niebawem z osobami wskazanymi we wniosku w celu przekazania ew. uwag komisji grantowej do projektów i dopełnienia formalności. Wszyscy wnioskodawcy będą mogli zapoznać się z kartą oceny swojego wniosku, która będzie dostępna po zalogowaniu się do generatora wniosków FED w drugiej połowie grudnia.

*Wnioski odrzucone formalnie:

RITA/2018/II/209366, wniosek odrzucony formalnie na podstawie punktów 5.3 i 10.1.3 Regulaminu konkursu.

RITA/2018/II/209381, wniosek odrzucony formalnie na podstawie punktów 8.1 i 10.1.7 Regulaminu konkursu.

RITA/2018/II/209396, wniosek odrzucony formalnie na podstawie punktów 8.1 i 10.1.7 Regulaminu konkursu.