Projekty partnerskie RITA (konkurs wiosna 2018) – ocena formalna

Projekty partnerskie RITA (konkurs wiosna 2018) – ocena formalna

W wiosennym naborze do otwartego konkursu programu RITA otrzymaliśmy 99 wniosków, z czego 1 został odrzucony formalnie. Wnioski, które przeszły kontrolę formalną są w trakcie oceny merytorycznej, której wyniki podamy do końca kwietnia.

 

Wniosek odrzucony formalnie:

RITA/2018/209226, Fundacja Civis Polonus, wniosek odrzucony na podstawie pkt 5.3 regulaminu konkursu programu RITA – Przemiany w regionie.