20 lat przemian w regionie – jubileusz programu RITA

Sto lat RITA! Tradycyjnie co 2 lata organizujemy spotkanie koordynatorów projektów realizowanych w ramach programu

continue reading

Dofinansowane projekty partnerskie program RITA – wiosna 2021

Komisja grantowa zapoznała się z dokumentacją 66 wniosków zgłoszonych w terminie do 15 marca 2021

continue reading

Dzielenie się doświadczeniem polskiej transformacji

  Dla polskich uczestników badania kluczowa jest pierwsza część tego sformułowania, a więc „dzielenie się

continue reading

Wpływ RITY na rozwój grantobiorców

  Realizacja projektów w ramach programu RITA pozwala polskim organizacjom na nawiązywanie nowych cennych relacji

continue reading

RITA jako przyjazny grantodawca

  W wypowiedziach uczestników wywiadów o RICIE jako grantodawcy pojawiły się trzy kluczowe hasła: elastyczność,

continue reading

RITA 2015-2018 w liczbach

Ponad połowa wszystkich projektów (57,6%) w ewaluowanym okresie realizowana była na Ukrainie. Kraj ten bardzo

continue reading

Szmaragdowa Ukraina – doświadczenia Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze

To studium przypadku ilustruje pojemność tematyczną i elastyczność RITY jako programu. Choć punkt ciężkości RITY

continue reading

Gruzini nie klękają. Współpraca gruzińskich instytucji z Fundacją VERDA

Ta opowieść jest dowodem tego jak istotny jest etap diagnozy problemu i jego możliwych rozwiązań

continue reading

Program edukacji obywatelskiej w Ukrainie

Wśród grantobiorców RITY znajdują się organizacje podchodzące do realizowanych projektów bardzo systemowo, z nastawieniem na

continue reading