Ідея

projekty-partnerskie

Партнерські проекти фінансуються з програми RITA в рамках відкритих грантових конкурсів. Партнерство і обгрунтування проекту реальними потребами, а також його розміщення у відповідному географічному регіоні та тематичній сфері – це ключеві справи при оцінці проектної заявки.

Партнерство відображається у спільному плануванні і реалізації проекту – оба партнери – польська неурядова організація, що є лідером партнерства і формально подяє заявку а також відповідна установа з країни, охопленої програмою, повинні мати рівний вплив на форму проекту та прийняття рішень, спільно нести відповідальність за результати проекту. Надзвичайно важливими є взаємодовіра партнерів та обмін досвідом.

Проекти, що подаються на конкурс, повинні відповідати реальним потребам. В діагнозі потреб неоціненною є участь партнера зі сходу – це він, будучи на місці, найкраще ознайомлений з цільовою групою і може перевіряти її потреби. Польський партнер, який найкраще знає польський досвід, пропонує ці розв’язки (приклади), якими варто скористатись в даному проекті.

Програма RITA має широкий тематичний спектр, однак всі пропоновані проекти повинні зосереджуватись на стійкості і поширенні результатів, в контектсі польського досвіду.

Принципи набору

Фінансування з програми RITA можуть отримати зареєстровані в Польщі неурядові організації на реалізацію партнерських проектів разом з суб’єктами і особами з країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії.

Проекти повинні вести до довготривалих демократичних, суспільних та економічних змін в країнах охоплених програмою, враховувати поширення польського досвіду та стосуватись наступних сфер:

  • суспільні та соціальні проблеми,
  • освіта та виховання,
  • розвиток підприємництва,
  • культурна спадщина,
  • розвиток та підтримка третього сектору,
  • розвиток та підтримка місцевого самоврядування,
  • розвиток незалежних та сучасних ЗМІ.

Висота фінансування одного проекту це максимально 60.000 zł (ок. 17.650 USD).

Мінімальний власний внесок: 15% вартості всього проекту (внесок фінансового чи нефінансового характеру або вклад праці волонтерів).

Деталі, що стосуються участі у відкритому конкурсі поміщенні у Витязі з правил конкурсу.

Питання що часто задаються

Чи передбачається розподіл коштів за географічним/тематичним критерієм?

Ні, ми не накидаємо розподілу коштів за такими критеріями. Головний фактор, який рішає про дофінансування того чи іншого проекту, це якість запланованих в проекті дій та реальне партнерство на етапі приготування грантової заявки та на етапі реалізації проекту.

Чи є доступний зразок партнерського листа?

Ми не надаємо зразка партнерського листа, тому що хочемо, щоб кожен партнер організації, яка подає заявку, своїми словами розказав в чому суть партнерства. З листа хочемо дізнатись, як починалася співпраця між партнерами, як формувався розподіл обов’язків для реалізації проекту. Лист має бути партнерським листом (містити конкретні плани, що визначають партнерство) а не інтенційним листом, що є лише декларацією співпраці.

Чи організація не з Польщі може безпосередньо подавати заявку на грант?

Ні, право подавати заявку на грантовий конкурс мають лише зареєстровані в Польщі неурядові організації. Необхідним є однак партнерство з інституцією з країни охопленої програмою: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Україна, Узбекистан.

Чи проектні дії можуть проходити також у Польщі чи лише за кордоном?

Дії, передбачені проектом, можуть відбуватися також у Польщі, якщо є в цьому потреба, що виникає з програмних та інших міркувань (економічних, безпеки).

Чи партнер організації, що подає заявку, також має реєструватися в генераторі заявок?

Ні, акаунт в генераторі зобов’язана відкрити лише польська організація, яка і є стороною, що формально подає заявку.