Program RITA – Przemiany w regionie to przede wszystkim program grantowy, który kompleksowo wspiera współpracę międzynarodową: od pomocy w przygotowaniu koncepcji projektu i budowania partnerstwa projektowego, poprzez finansowanie najlepszych inicjatyw, po stałe wsparcie informacyjne i kompetencyjne dla naszych grantobiorców.

Organizujemy także warsztaty, spotkania, kursy e-learningowe, wspieramy wymianę informacji pomiędzy aktywistami z Polski i krajów objętych programem. Cały czas jesteśmy w kontakcie z realizatorami projektów służąc radą, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Program RITA dotyczy obecnie następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan. Dofinansowanie mogą otrzymać partnerskie projekty polskich organizacji i ich partnerów z wymienionych krajów.

Program RITA to działania na rzecz:

 • wsparcia demokratycznych, społecznych i gospodarczych przemian w ww. krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej,
 • przekazywania polskiego doświadczenia przemian w następujących sferach: problemy społeczne i socjalne, edukacja i wychowanie, rozwój przedsiębiorczości, dziedzictwo kulturowe, rozwój i wsparcie trzeciego sektora, rozwój i wsparcie samorządu lokalnego, rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów,
 • rozwijania współpracy międzynarodowej w regionie,
 • kształtowania nowych liderów rozwoju demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Jak można skorzystać z programu?

W ramach programu RITA można ubiegać się o dofinansowanie projektu partnerskiego, współfinansowanie większego przedsięwzięcia (tzw. wkład własny) czy grant wyjazdowy. Zobacz kto i na co może otrzymać środki finansowe.

Projekty dofinansowywane w ramach RITA powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem i dotyczyć następujących sfer:

 • problemy społeczne, socjalne;
 • edukacja i wychowanie;
 • rozwój przedsiębiorczości;
 • dziedzictwo kulturowe;
 • rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
 • rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
 • rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów,
 • rozwój ekologii, dbałość o środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Ponadto w ramach programu realizowane są działania szkoleniowe:

 • przedstawiciele polskich NGO mogą uczestniczyć w warsztatach kompetencyjnych, w tym kursach trenerskich i szkoleniach przygotowujących do planowania projektu i realizacji projektów międzynarodowych,
 • przedstawiciele NGO z krajów objętych programem mogą uczestniczyć w warsztatach i kursach e-learningowych,
 • nauczyciele mogą uczestniczyć w warsztatach przygotowujących do międzynarodowej wymiany szkolnej i współpracy szkół z Polski i z Europy Wschodniej (głównie z Ukrainy) – tzw. „swatka szkolna”,
 • nauczyciele z Europy Wschodniej mogą uczestniczyć w kursach e-learningowych dotyczących różnorodnej tematyki przydatnej w ich pracy.

Więcej o aktualnych naborach, terminach i miejscach prowadzenia szkoleń na stronie Fundacji Edukacja dla Demokracji.

Program RITA został zainicjowany w 2000 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i od tego czasu jest realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Narodził się z przekonania, że polskie doświadczenie transformacji to coś, czym warto się dzielić. Polsce udało się dokonać udanych zmian w wielu obszarach życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Dzięki programowi RITA już od ponaa 20 lat przemiany w Polsce mogą służyć jako przykład (nie wzór!) dla przemian w regionie.

Zainteresowanym polecamy lekturę publikacji podsumowujących 5, 10, 20-lecie programu. Znajdują się w nich opisy i reportaże z projektów realizowanych w l. 2000-2020 a także ciekawe historia rozwoju programu.