Idea

na-wyjazdy

Polskie organizacje pozarządowe w realizacji swoich projektów z partnerami z innych krajów często spotykają się z wyzwaniem znalezienia środków na wyjazdy zagraniczne.

Wyjazd do partnera w ramach projektu to nie problem, ale inne wizyty np. w związku z planowaniem projektu, podsumowaniem jego rezultatów czy udział w zagranicznych konferencjach, które również są potrzebne, pomagają wzmacniać i rozwijać partnerstwo, często związane są z kosztami, które przychodzi opłacać z własnej kieszeni.

Program RITA wychodzi naprzeciw tym potrzebom i stwarza możliwość wyjazdu polskich reprezentantów NGO do krajów Europy Wschodniej, Azji Centralnej oraz Kaukazu.

Zasady aplikowania

Wyjazdy mogą służyć niżej wymienionym celom:

  1. osobista konsultacja wniosku projektowego przed jego złożeniem; wzmocnienie współpracy z nowo poznaną organizacją partnerską bądź też z organizacją/instytucją, z którą wnioskodawca wcześniej współpracował;
  2. wizyta mająca na celu podtrzymanie i/lub rozwój efektów zrealizowanego wcześniej w ramach programu RITA projektu lub ewaluację tego projektu;
  3. uczestnictwo w ważnym wydarzeniu (konferencja, seminarium itp.), które jest częścią większego przedsięwzięcia i którego rezultatem będzie wzmocnienie organizacji bądź jakaś inna wartość dla szerszego grona odbiorców.* Tematyka wydarzeń powinna być spójna z ogólnymi celami programu RITA.

Wnioski dot. realizacji celów 1. i 2. należy składać najpóźniej na 6 tygodni przed planowaną datą wyjazdu. Wnioski dot. realizacji celu 3. należy składać najpóźniej na 4 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu. Decyzje o dofinansowaniu zostaną przekazane do 3 tygodni po złożeniu wniosku i przekazane wnioskodawcy na podany we wniosku adres mailowy.

Przewidujemy sfinansowanie wyjazdu jednego lub dwóch przedstawicieli organizacji.

Długość wizyty: do trzech dni (nie licząc dni poświęconych na podróż).

Z dofinansowania programu RITA możliwe jest pokrycie następujących kosztów:

  • koszty podróży: bilety kolejowe, lotnicze, autokarowe, przejazdy lokalne, ew. rozliczenie kosztów przejazdu samochodem osobowym;
  • opłaty wizowe;
  • ubezpieczenie;
  • zakwaterowanie;
  • opłata za udział w wydarzeniu w przypadku celu 3. (do 200$);
  • diety pobytowe.

Koszty podróży należy planować z uwzględnieniem możliwych zniżek. W przypadku lotów należy planować bilety w klasie ekonomicznej.

Z zakwalifikowanymi organizacjami podpisane zostaną umowy dofinansowania. Pokrycie przyznanych środków nastąpi na zasadzie refundacji poniesionych wydatków, udokumentowanych odpowiednimi rachunkami i fakturami oraz przedstawionego razem z rozliczeniem kosztów sprawozdania z wyjazdu. Organizacja wyjazdu oraz bezpośrednia opłata jego kosztów, są obowiązkiem osoby wyjeżdżającej.

Pobierz zasady wnioskowania o granty w formie pliku PDF. Wnioski o dofinansowanie wyjazdu składane są przez generator online: https://witkac.pl/#/urzad/index/173

W ZWIĄZKU Z WYCZERPANIEM ŚRODKÓW W TEJ ŚCIEŻCE GRANTOWEJ NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ CZASOWO WSTRZYMANY. ZAPRASZAMY NA POCZĄTKU ROKU 2023 ROKU.

* W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, można aplikować o grant wyjazdowy na cel 3. w związku z przyjazdem przedstawiciela zagranicznej (wschodniej) organizacji, na wydarzenie do partnera, będącego beneficjentem programu RITA. W tej sytuacji formalne rozliczenia grantu wyjazdowego bierze na siebie polska organizacja pozarządowa

Częste pytania

Czy muszę być grantobiorcą programu RITA, żeby skorzystać z dofinansowania?

Granty wyjazdowe są dostępne dla wszystkich organizacji w zakresie realizacji celów 1 i 3 (patrz zasady). Wyjazd dotyczący celu 2 tj. podtrzymania i/lub rozwoju efektów zrealizowanego wcześniej projektu lub jego ewaluacji dotyczy tylko grantobiorców programu RITA i działań zrealizowanych ze środków tych programów. Granty przyznawane są na zasadzie konkursu, więc dofinansowanie uzyskają najbardziej uzasadnione wyjazdy z punktu widzenia ich celowości.

Czy mogę uzyskać refundację kosztów wyjazdu, który już się odbył?

Nie, konkurs dotyczy tylko planowanych wyjazdów i należy je zgłaszać w określonym terminie przed zaplanowanym początkiem podróży.

Jakie są terminy naboru?

Nabór ma charakter ciągły. Wnioski dot. realizacji celów 1. i 2. należy składać najpóźniej na 6 tygodni przed planowaną datą wyjazdu. Wnioski dot. realizacji celu 3. należy składać najpóźniej na 4 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu. Decyzje o dofinansowaniu zostaną przekazane do 3 tygodni po złożeniu wniosku i przekazane wnioskodawcy na podany we wniosku adres mailowy

Czy mój partner z Ukrainy może otrzymać grant na przyjazd do Polski?

W chwili obecnej oferta grantów wyjazdowych dotyczy tylko przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych, wyjątek, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stanowi cel 3. wyjazdu.

Czy wszystkie wnioski mają szanse na dofinansowanie?

Przyznawanie grantów podróżnych ma charakter konkursu, więc dofinansowanie uzyskają najbardziej uzasadnione wyjazdy z punktu widzenia ich celowości. Operator programu nie jest zobowiązany do wyjaśniania decyzji.

Czy wnioskując po raz kolejny do programu RITA muszę ponownie rejestrować się w generatorze wniosków?

Od 2019 roku nabór prowadzony jest przez generator Witkac.pl na którym konta przypisane są osobom indywidualnym, nie organizacjom.

Pod jaki adres mam wysłać papierową wersję złożonego wniosku?

Pod żaden! Proces składania wniosku w programie RITA kończy się na jego rejestracji poprzez generator, nie należy do nas przesyłać wersji papierowych wniosku ani innego rodzaju dokumentów.