Pracownia Aktywności Obywatelskiej

Pracownia Aktywności Obywatelskiej

Pracownia Aktywności Obywatelskiej to polsko-ukraińsko-białoruski program pozaformalnej edukacji młodzieży, który inspiruje młodzież do wprowadzania zmian w swoim otoczeniu. W ramach projektów Stowarzyszenia Genius Loci – Duch Miejsca, finansowanych i współfinansowanych z programu RITA, młodzież z Polski, Ukrainy i Białorusi prowadzi inicjatywy społeczno-kulturalne o różnej formie i treści. Kilka z nich pokazuje film.

Zapisz się do newslettera RITA!

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail), które zostały przekazane Fundacji Edukacja dla Demokracji w Warszawie (FED) w związku z moją decyzją o chęci otrzymywania informacji typu Newsletter. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez FED w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji usługi dostarczania Newslettera.