Pracownia Aktywności Obywatelskiej

Pracownia Aktywności Obywatelskiej to polsko-ukraińsko-białoruski program pozaformalnej edukacji młodzieży, który inspiruje młodzież do wprowadzania zmian w swoim otoczeniu. W ramach projektów Stowarzyszenia Genius Loci – Duch Miejsca, finansowanych i współfinansowanych z programu RITA, młodzież z Polski, Ukrainy i Białorusi prowadzi inicjatywy społeczno-kulturalne o różnej formie i treści. Kilka z nich pokazuje film.