Granty wyjazdowe

Idea

 

na-wyjazdyPolskie organizacje pozarządowe w realizacji swoich projektów z partnerami z innych krajów często spotykają się z wyzwaniem znalezienia środków na wyjazdy zagraniczne.

Wyjazd do partnera w ramach projektu to nie problem, ale inne wizyty np. w związku z planowaniem projektu, podsumowaniem jego rezultatów czy udział w zagranicznych konferencjach, które również są potrzebne, pomagają wzmacniać i rozwijać partnerstwo, często związane są z kosztami, które przychodzi opłacać z własnej kieszeni.

Program RITA wychodzi naprzeciw tym potrzebom i stwarza możliwość wyjazdu polskich reprezentantów NGO do krajów objętych programem, tj.: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Tadżykistanu.

 

Zasady aplikowania

 

Wyjazdy mogą służyć niżej wymienionym celom:

  1. osobista konsultacja wniosku projektowego przed jego złożeniem; wzmocnienie współpracy z nowo poznaną organizacją partnerską bądź też z organizacją/instytucją, z którą wnioskodawca wcześniej współpracował;
  2. wizyta mająca na celu podtrzymanie i/lub rozwój efektów zrealizowanego wcześniej w ramach programu RITA/ STP projektu lub ewaluację tego projektu;
  3. uczestnictwo w ważnym wydarzeniu (konferencja, seminarium itp.), które jest częścią większego przedsięwzięcia i którego rezultatem będzie wzmocnienie organizacji bądź jakaś inna wartość dla szerszego grona odbiorców. Tematyka wydarzeń powinna być spójna z ogólnymi celami programu RITA.

 

Z powodu wyczerpania dostępnych środków aktualnie nabór został zawieszony do marca 2019 r. Wnioski dot. realizacji celów 1. i 2. należy składać najpóźniej na 6 tygodni przed planowaną datą wyjazdu. Wnioski dot. realizacji celu 3. należy składać najpóźniej na 4 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu. Decyzje o dofinansowaniu zostaną przekazane do 3 tygodni po złożeniu wniosku i przekazane wnioskodawcy na podany we wniosku adres mailowy.

 

Przewidujemy sfinansowanie wyjazdu jednego lub dwóch przedstawicieli organizacji.

 

Długość wizyty: do trzech dni (nie licząc dni poświęconych na podróż).

 

Z dofinansowania programu RITA możliwe jest pokrycie następujących kosztów:

  • koszty podróży: bilety kolejowe, lotnicze, autokarowe, przejazdy lokalne, ew. rozliczenie kosztów przejazdu samochodem osobowym;
  • opłaty wizowe;
  • ubezpieczenie;
  • zakwaterowanie;
  • opłata za udział w wydarzeniu w przypadku celu 3. (do 200$);
  • diety pobytowe.

Koszty podróży należy planować z uwzględnieniem możliwych zniżek. W przypadku lotów należy planować bilety w klasie ekonomicznej.

 

Z zakwalifikowanymi organizacjami podpisane zostaną umowy dofinansowania. Pokrycie przyznanych środków nastąpi na zasadzie refundacji poniesionych wydatków, udokumentowanych odpowiednimi rachunkami i fakturami oraz przedstawionego razem z rozliczeniem kosztów sprawozdania z wyjazdu. Organizacja wyjazdu oraz bezpośrednia opłata jego kosztów, są obowiązkiem osoby wyjeżdżającej.

 

Pobierz zasady wnioskowania o granty w formie pliku PDF.

 

Częste pytania

 

Granty wyjazdowe są dostępne dla wszystkich organizacji w zakresie realizacji celów 1 i 3 (patrz zasady). Wyjazd dotyczący celu 2 tj. podtrzymania i/lub rozwoju efektów zrealizowanego wcześniej projektu lub jego ewaluacji dotyczy tylko grantobiorców programu RITA lub Study Tours to Poland i działań zrealizowanych ze środków tych programów. Granty przyznawane są na zasadzie konkursu, więc dofinansowanie uzyskają najbardziej uzasadnione wyjazdy z punktu widzenia ich celowości.

Nie, konkurs dotyczy tylko planowanych wyjazdów i należy je zgłaszać w określonym terminie przed zaplanowanym początkiem podróży.

Nabór ma charakter ciągły. Wnioski dot. realizacji celów 1. i 2. należy składać najpóźniej na 6 tygodni przed planowaną datą wyjazdu. Wnioski dot. realizacji celu 3. należy składać najpóźniej na 4 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu. Decyzje o dofinansowaniu zostaną przekazane do 3 tygodni po złożeniu wniosku i przekazane wnioskodawcy na podany we wniosku adres mailowy

W chwili obecnej oferta grantów wyjazdowych dotyczy tylko przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych.

Przyznawanie grantów podróżnych ma charakter konkursu, więc dofinansowanie uzyskają najbardziej uzasadnione wyjazdy z punktu widzenia ich celowości. Operator programu nie jest zobowiązany do wyjaśniania decyzji.

Nie, profil w generatorze należy utworzyć raz, a następnie korzystać z niego przy składaniu kolejnych wniosków do programu RITA lub innych konkursów grantowych dla NGO organizowanych przez Fundację. Należy pamiętać, by przynajmniej raz w roku oraz po każdej istotnej zmianie w danych organizacji (jak zmiana siedziby) zaktualizować dane w profilu organizacji w generatorze.

Pod żaden! Proces składania wniosku w programie RITA kończy się na jego rejestracji poprzez generator, nie należy do nas przesyłać wersji papierowych wniosku ani innego rodzaju dokumentów.