Dofinansowane projekty partnerskie RITA (konkurs wiosna 2017)

Dofinansowane projekty partnerskie RITA (konkurs wiosna 2017)

W ramach wiosennej edycji konkursu na projekty partnerskie programu RITA otrzymaliśmy 88 wniosków. 85 zostało przekazanych do oceny* a wybranych do dofinansowania 18 projektów.

W tej edycji udało się dofinansować sporo projektów, które będą realizowane z partnerami z krajów, w których praca organizacji pozarządowych jest sporym wyzwaniem. Z konieczności nie pokazujemy niestety listy tych projektów.

Jak w wielu poprzednich edycjach będziemy obecni w Gruzji, gdzie zbliżają się wybory samorządowe – polskie organizacje będą tam wspierać media lokalne a także udział młodzieży w wyborach. W Ukrainie kontynuujemy wsparcie dla reformy decentralizacji, poza tym w tej edycji realizowane będą dwa projekty kierowane do Mołdowy i jeden – w partnerstwie z Azerbejdżanem.

Na liście dofinansowanych organizacja znajdują się zarówno takie, które wcześniej skorzystały z grantu wyjazdowego jak i ze szkolenia „Projekt na Wschód”. Bardzo nas to cieszy!

Pobierz listę dofinansowanych wniosków

Organizacjom, które otrzymały granty – serdecznie gratulujemy!

Koordynatorka projektów skontaktuje się niebawem z osobami wskazanymi we wniosku w celu przekazania ew. uwag komisji grantowej do projektów i dopełnienia formalności. Wszyscy wnioskodawcy mogą zapoznać się z kartą oceny swojego wniosku w generatorze wniosków FED.

*3 spośród 88 wniosków nie zostało przekazanych do oceny z przyczyn formalnych.