Партнерські проекти

Ідея

 

Партнерські проекти фінансуються з програми RITA в рамках відкритих грантових конкурсів. Партнерство і обгрунтування проекту реальними потребами, а також його розміщення у відповідному географічному регіоні та тематичній сфері – це ключеві справи при оцінці проектної заявки.projekty-partnerskie

Партнерство відображається у спільному плануванні і реалізації проекту – оба партнери – польська неурядова організація, що є лідером партнерства і формально подяє заявку а також відповідна установа з країни, охопленої програмою, повинні мати рівний вплив на форму проекту та прийняття рішень, спільно нести відповідальність за результати проекту. Надзвичайно важливими є взаємодовіра партнерів та обмін досвідом.

Проекти, що подаються на конкурс, повинні відповідати реальним потребам. В діагнозі потреб неоціненною є участь партнера зі сходу – це він, будучи на місці, найкраще ознайомлений з цільовою групою і може перевіряти її потреби. Польський партнер, який найкраще знає польський досвід, пропонує ці розв’язки (приклади), якими варто скористатись в даному проекті.

Програма RITA має широкий тематичний спектр, однак всі пропоновані проекти повинні зосереджуватись на стійкості і поширенні результатів, в контектсі польського досвіду.

 

Принципи набору

 

Фінансування з програми RITA можуть отримати зареєстровані в Польщі неурядові організації на реалізацію партнерських проектів разом з суб’єктами і особами з наступних країн: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Україна, Узбекистан.

Проекти повинні вести до довготривалих демократичних, суспільних та економічних змін в країнах охоплених програмою, враховувати поширення польського досвіду та стосуватись наступних сфер:

  • суспільні та соціальні проблеми,
  • освіта та виховання,
  • розвиток підприємництва,
  • культурна спадщина,
  • розвиток та підтримка третього сектору,
  • розвиток та підтримка місцевого самоврядування,
  • розвиток незалежних та сучасних ЗМІ.

 

Висота фінансування одного проекту це максимально 60.000 zł (ок. 17.650 USD).

 

Мінімальний власний внесок: 15% вартості всього проекту (внесок фінансового чи нефінансового характеру або вклад праці волонтерів).

 

Деталі, що стосуються участі у відкритому конкурсі поміщенні у Витязі з правил конкурсу.

 

Питання що часто задаються

 

Ні, ми не накидаємо розподілу коштів за такими критеріями. Головний фактор, який рішає про дофінансування того чи іншого проекту, це якість запланованих в проекті дій та реальне партнерство на етапі приготування грантової заявки та на етапі реалізації проекту.

Ми не надаємо зразка партнерського листа, тому що хочемо, щоб кожен партнер організації, яка подає заявку, своїми словами розказав в чому суть партнерства. З листа хочемо дізнатись, як починалася співпраця між партнерами, як формувався розподіл обов’язків для реалізації проекту. Лист має бути партнерським листом (містити конкретні плани, що визначають партнерство) а не інтенційним листом, що є лише декларацією співпраці.

Ні, право подавати заявку на грантовий конкурс мають лише зареєстровані в Польщі неурядові організації. Необхідним є однак партнерство з інституцією з країни охопленої програмою: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Україна, Узбекистан.

Дії, передбачені проектом, можуть відбуватися також у Польщі, якщо є в цьому потреба, що виникає з програмних та інших міркувань (економічних, безпеки).

Ні, акаунт в генераторі зобов’язана відкрити лише польська організація, яка і є стороною, що формально подає заявку.