Dofinansowane projekty partnerskie RITA (2019-2020)

Dofinansowane projekty partnerskie RITA (2019-2020)

W edycji jesiennej konkursu złożono 86 wnioski o dofinansowanie projektów. Jeden wniosek nie spełnił wymogów formalnych. Z 85 projektów Komisja grantowa programu RITA wyłoniła 14 projektów, które otrzymały granty na łączną kwotę 797176,00 zł.

Koordynatorka grantów wkrótce skontaktuje się w wyłonionymi grantobiorcami w celu ewentualnych modyfikacji wniosków/budżetów sugerowanych przez Komisję grantową.

Wszystkich wnioskodawców zachęcamy do zapoznania się z kartami oceny merytorycznej złożonych wniosków. Będą one dostępne jeszcze w grudniu na platformie witkac.pl.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wnioskodawcom! Przypominamy, że następna edycja konkursu odbędzie się wiosną, z terminem składania wniosków do połowy marca.

Projekty z edycji jesiennej 2019

Projekty z edycji wiosennej 2019