Dofinansowane projekty partnerskie RITA (2019-2020)

W edycji jesiennej konkursu złożono 60 wniosków o dofinansowanie projektów. Dwa wnioski nie spełniły wymogów formalnych. Z 60 projektów Komisja grantowa programu RITA wyłoniła 12 projektów, które otrzymały granty na łączną kwotę 717 4040,00 zł.

W tej edycji RITA ponownie zawita do Uzbekistanu z ważnym projektem antyprzemocowym. W kolejnych gromadach w Ukrainie pojawią się konsultacje społeczne oraz działania strażnicze a także questy jako narzędzie rozwoju turystyki opartej na dziedzictwie kulturowym. Witamy również pierwsze w RITA partnerstwo w ramach edukacji globalnej. A warszawscy antropolodzy będą ponownie współpracować z lokalnymi aktywistami. Zapowiada się dużo pracy, ale bardzo ciekawie! Trzymamy kciuki za koniec pandemii i owocne partnerstwa!

Serdecznie gratulujemy wszystkim wnioskodawcom! Przypominamy, że następna edycja konkursu odbędzie się wiosną, z terminem składania wniosków do 15 marca.

Koordynatorka grantów wkrótce skontaktuje się w wyłonionymi grantobiorcami w celu ewentualnych modyfikacji wniosków/budżetów sugerowanych przez Komisję grantową.

Karty oceny merytorycznej wszystkich ocenianych wniosków będę dostępne dla wnioskodawców w grudniu. Zachęcamy do zapoznania się z uwagami ekspertów.

Projekty z edycji jesiennej 2020

Projekty z edycji wiosennej 2020

Projekty z edycji jesiennej 2019

Projekty z edycji wiosennej 2019