Dofinansowane projekty partnerskie RITA (2019-2020)

Dofinansowane projekty partnerskie RITA (2019-2020)

W edycji wiosennej konkursu złożono 82 wnioski o dofinansowanie projektów. Dwa wnioski nie spełniły wymogów formalnych. Z 80 projektów Komisja grantowa programu RITA wyłoniła 13 projektów, które otrzymały granty na łączną kwotę 762 217,00 zł.

To wyjątkowa edycja, nie tylko ze względu na sytuację międzynarodową. W tym roku obchodzimy 20-to lecie programu RITA – przemiany w regionie. Dodatkowo, po raz pierwszy w ramach dofinansowanego projektu będą realizowane działania w Uzbekistanie!

Rok 2020 z pewnością odnotujemy w annałach programu RITA.

Koordynatorka grantów wkrótce skontaktuje się w wyłonionymi grantobiorcami w celu ewentualnych modyfikacji wniosków/budżetów sugerowanych przez Komisję grantową.

Karty oceny merytorycznej wszystkich ocenianych wniosków będę dostępne dla wnioskodawców w maju.Zachęcamy do zapoznania się z uwagami ekspertów.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wnioskodawcom! Przypominamy, że następna edycja konkursu odbędzie się jesienią, z terminem składania wniosków do 15 października.

Projekty z edycji wiosennej 2020

Projekty z edycji jesiennej 2019

Projekty z edycji wiosennej 2019