Spotkania informacyjne, podczas których:

  • omówimy cel programu RITA,
  • przejrzymy zapisy Regulaminu konkursu oraz zmiany jakie w nim nastąpiły w tej edycji,
  • pokażemy generator wniosków i formularz projektowy,
  • porozmawiamy o projektach międzynarodowych w czasie pandemii,
  • odpowiemy na pojawiające się pytania i wątpliwości

Terminy spotkań:

15 września 2020, godz. 11:00-13:00

24 września 2020, godz. 13:00-15:00

Zgłoszenia należy przesłać emailem na adres rita@fed.org.pl, w terminie do dnia przed rozpoczęciem spotkania, z podaniem:

  • imienia i nazwiska osób uczestniczących
  • organizacji uczestników

Link do pokoju spotkania otrzymają zgłoszone osoby w dniu poprzedzającym termin spotkania.

Serdecznie zapraszamy!