Pozytywne wrażenia i „podładowane akumulatory” – tak zakończyło się w maju 13. spotkanie „Ambasadorów Przemian w Regionie”. „Ambasadorzy” to organizowany co 2 lata zjazd realizatorów projektów dofinansowanych w ramach programu RITA – Przemiany w regionie. W tym roku na dwudniowym spotkaniu gościło niemal 60 przedstawicieli polskich NGO realizujących projekty partnerskie we współpracy z NGO i innymi podmiotami z Ukrainy, Białorusi, Gruzji,  Mołdawii, Rosji, Armenii i Kirgistanu.

„Ambasadorzy” są okazją i przestrzenią do wymiany informacji i doświadczeń między realizatorami projektów, miejscem rozwoju ich kompetencji i poszerzenia wiedzy na tematy regionalne.

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania programu RITA i pokazania statystyki ostatnich 2 lat na tle całego okresu realizacji programu (2001-2016). Martyna Bogaczyk z Fundacji Edukacja dla Demokracji i Renata Koźlicka-Glińska z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności opowiedziały o ostatnich zmianach w FED i programach wschodnich PAFW – m.in. o powstającej Fundacji Liderzy Przemian, pod skrzydła której trafią program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda i Study Tours to Poland.

_MG_1301

Na „Ambasadorach” nie może zabraknąć czasu dla integracji – ta zaczęła się krótko po otwarciu, na dynamicznej sesji  integracyjnej, podczas której każdy z uczestników „odnalazł siebie” na mapie Polski i mapie krajów objętych programem, znalazł kolegów, którzy podzielają jego zainteresowania zawodowe i dotyczące czasu wolnego. Integracja była kontynuowana przez cały okres spotkania – nie cichły rozmowy, trwała wymiana wizytówek, kontaktów i porad – na przerwach między sesjami i (w nieformalnej atmosferze) na wieczornym grillu.

Następnie, już tradycyjnie, uczestnicy spotkali się w grupach tematycznych prowadzonych przez członków zespołu FED, by w formie plakatu zaprezentować i podsumować realizowany przez siebie projekt i dzięki temu – poszukać takich osób wśród uczestników, które zajmują się podobną tematyką i z którymi można generować pomysły na wspólne działania, którym można dać coś od siebie lub od których można „pożyczyć” konkretne metody pracy czy know-how. Równolegle – organizacje, które zaczynają realizację projektów dofinansowanych w wiosennej edycji, zgłębiały tajniki umowy dofinansowania, poznały się między sobą i z koordynatorką konkursu grantowego – Ewą Sobiesak.

Po obiedzie przyszedł czas na warsztaty umiejętności – krótko, ale intensywnie można było poznać narzędzia niezbędne do ewaluacji projektów, prowadzenia analizy potrzeb czy porozmawiać o tworzeniu partnerstw międzynarodowych.

_MG_0471

Dzień zakończył się naukowo – już nie wymiana doświadczeń a doświadczenia i eksperymenty pochłonęły uczestników spotkania. Dzięki Robertowi Szczęsnemu zebrani poznali projekty dotyczące popularyzacji nauki i wykorzystania eksperymentów w nauczaniu fizyki, chemii, matematyki czy biologii. Prowadzący opowiedział o tym jak edukacja może zmieniać i angażować społeczność lokalną w Ukrainie, Tadżykistanie czy Gruzji, m.in. dzięki dofinansowaniu z programu RITA. Roberta wsparły koordynatorki projektów realizowanych w Ukrainie i Kirgistanie – Ania Woźniak i  Ewelina Grądzka opowiedziały o własnym doświadczeniu popularyzowania nauki i astronomii z zagranicznymi partnerami.

W sobotę przyszedł czas na rozmowy z ekspertami: „Wydaje mi się to bardzo dobrą formą: Możliwość porozmawiania z ekspertami w niedużym gronie.” – takie opinie uczestników „Ambasadorów” z lat ubiegłych skłoniły nas do zorganizowania stolików eksperckich również w tym roku. Kameralne spotkania w dwóch godzinnych sesjach poświęcone były wybranym krajom/regionom objętym programem RITA: Ukrainie, Krymowi, Białorusi, Gruzji, Azji Centralnej i Mołdawii. Eksperci przy stolikach opowiadali nieco o aktualnej sytuacji politycznej i społeczno-ekonomicznej, zmianach, wyzwaniach i odpowiadali na pytania uczestników. Przy stolikach gromadziło się od 6 do 20 osób a rozmowy były tak różne, jak różni byli eksperci i uczestnicy dyskusji:

  • Nedim Useinov, nakreślił aktualną sytuację na Krymie w świetle prawa międzynarodowego i zaproponował sposoby wsparcia Krymu i Tatarów krymskich w obecnej sytuacji;
  • Dominika Kupniewska razem z zainteresowanymi kwestiami białoruskimi omawiała, czy możliwa (i na ile) jest „odwilż” w Białorusi;
  • Martyna Bogaczyk z rekordową liczbą zainteresowanych wymieniała się doświadczeniami związanymi z praktyczną realizacją projektów w Ukrainie – m.in. dot. kwestii bezpieczeństwa i specyfiki pracy na tzw. terenach wyzwolonych czy budowania międzynarodowych i zarządzania tego typu projektami;
  • Magdalena Kowalczyk proponowała osobom mającym doświadczenie pracy w Azji Centralnej kontakty do osób mogących wesprzeć na miejscu działania w Tadżykistanie, omawiano też jakie są obecnie dostępne źródła finansowania działań w Azji;
  • Kamil Całus omawiał aktualną sytuację polityczną w Mołdawii i jej wpływ na działania NGO w tym kraju;
  • Jerzy Rohoziński dzielił się swoim doświadczeniem wynikającym z obserwacji projektów realizowanych w Gruzji.

Spotkanie było również okazją do prezentacji wybranych projektów dofinansowanych w ramach programu RITA. Dzięki przedstawicielkom Fundacji Dobra Wola, Fundacji Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO, Stowarzyszenia Kulturalnego „Pocztówka” poznaliśmy metodę dokumentacji historii mówionej, zasady starania się o pozyskanie wolontariusza EVS oraz doświadczenie realizacji działań animacyjnych i kulturalnych angażujących lokalną społeczność na Podlasiu.

Tekst: Anna Kertyczak
Zdjęcia: Mariusz Michalik