„Inspirujące” – cieszymy się, gdy takie słowa słyszymy po spotkaniu Ambasadorów Przemian w Regionie. Pod koniec maja spotkaliśmy się w Łodzi z naszymi grantobiorcami, by podsumować kolejną edycję programu RITA – Przemiany w regionie i projekty, zrealizowane dzięki dotacjom z programu.

Na spotkanie przyjechało 35 przedstawicieli i przedstawicielek organizacji, które realizowały lub lada dzień rozpoczną realizację projektu finansowanego z RITA. Ponad połowa z nich była na takim spotkaniu po raz pierwszy. Kameralne, w porównaniu z poprzednimi latami, grono uczestników i uczestniczek twórczo spędziło dwa dni na warsztatach wymiany doświadczeń, wykładach i prezentacjach oraz przy stolikach eksperckich. Był też czas na najważniejsze – rozmowy w kuluarach. Te z ekspertami i ekspertkami, z którymi nie udało się dokończyć rozmów przy stolikach, wykładowcami, którym chciało się zadać kolejne pytania, ale też te z kolegami i koleżankami z innych organizacji – o realizacji bieżących projektów, doświadczeniach współpracy z wybranym krajem, napotykanych trudnościach czy nieoczekiwanych sukcesach.

W piątkowy wieczór uczestnicy mogli zapoznać się z ideą i działalnością Grupy Zagranica a już dwa tygodnie później jedna z obecnych na sali organizacji dołączyła do Grupy. Bardzo się z tego cieszymy! Sobotę rozpoczęliśmy od inspirujących mini wykładów – można było posłuchać m.in. o tym co warto a czego nie warto robić w fundraisingu, jak mówić do społeczeństwa o wartościach, na rzecz których działamy czy jak planować współpracę z biznesem. Następnie spotkaliśmy się przy stolikach eksperckich – cztery z nich poświęcone były wybranym krajom programu (Białoruś, Gruzja, Ukraina i Rosja) a dwa – aktualnym tematom: bezpieczeństwu cyfrowemu organizacji i fundraisingowi. Stoliki krajowe prowadziły osoby, które same koordynują (lub niedawno koordynowały) projekty z RITA, dzięki czemu rozmowy toczyły się w partnerskiej atmosferze i dotyczyły bardzo konkretnych kwestii. Dyskusje w większych i mniejszych gronach pozwalały rodzić się nowym pomysłom, ale rodziły też niedosyt. Niektóre tematy poruszone na wystąpieniach czy przy stolikach eksperckich, według uczestników spotkania, prosiły się o rozwinięcie w formie całodniowego warsztatu.

„Bardzo jestem zadowolona z udziału w spotkaniu. Już mam w głowie pomysł na projekt, do którego inspiracją była dyskusja przy jednym z narodowych stolików.”

Zespół programu RITA również szukał inspiracji dla jego rozwoju – dlatego na początek spotkania zaprosiliśmy członka Rady Fundacji Kubę Wygnańskiego, który swoim wykładem wprowadził nas w nastrój „kreatywnego niepokoju”. Później podczas warsztatowego spotkania z uczestnikami programu zastanawialiśmy się, jak program RITA może odpowiadać na współczesne wyzwania, przed którymi stają polskie organizacje pracujące na wschodzie. Dostaliśmy sporo cennej informacji o tym, co byłoby potrzebne grantobiorcom.

„Nawiązałam dużo nowych znajomości, które pozwolą nam jeszcze pełniej działać.” – takie wnioski ze spotkania przekonują nas, że warto spotykać się z realizatorami projektów nie tylko podczas monitoringów. Dzięki takim spotkaniom wszyscy poznajemy się bliżej – realizatorzy między sobą, ale także realizatorzy z tymi, którzy na co dzień monitorują i wspierają realizację dofinansowanych projektów z biura FED.

Następne spotkanie tradycyjnie za 2 lata, tymczasem grantobiorcy i zespół programu RITA wraca do zwykłej pracy. Czy w programie pojawią się jakieś nowości? To na razie zagadka.

Wszystkie cytaty wyróżnione kursywą pochodzą z ankiet podsumowujących spotkanie.

Tekst: Anna Kertyczak
Zdjęcia: Małgorzata Strzelecka na zlecenie FED