Nabory wniosków na projekty partnerskie

Konkursy na najlepsze projekty partnerskie ogłaszane są dwa razy w roku w stałych terminach. W 2021 roku pojawi się nowość – konkurs dla doświadczonych organizacji wzmacniający wypracowane efekty projektów partnerskich.

KONKURSY w 2021 roku

konkurs otwarty – edycja wiosenna
Nabór trwał do 15 marca 2021 r., godz. 12:00.
konkurs otwarty – edycja jesienna 
Konkurs rozpocznie się na początku września 2021. Termin składania wniosków do 15 października 2021 o godz. 12:00
konkurs dla organizacji z większym doświadczeniem pracy w Regionie – pierwsza edycja nowej ścieżki grantowej.
Dla doświadczonych organizacji rozwijających swoje programy partnerskie z programem RITA otwieramy nową ścieżkę grantową, która pozwoli zapewnić trwałość wypracowanych rezultatów oraz zwiększyć zasięg ich oddziaływania lub umożliwić jego implementację w innym kraju Regionu. Konkurs zostanie skierowany do organizacji pozarządowych, które w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowały co najmniej 3 projekty w ramach Programu RITA. Organizacje wsparte w ramach tej ścieżki nie mogą ubiegać się o granty w konkursie otwartym. Organizacje, które realizują projekt w ramach konkursu otwartego nie mogą ubiegać się o grant w ramach tej ścieżki. Szczegóły konkursu pojawią się wraz z ogłoszeniem o naborze jesienią 2021.

Nabór trwał do 15 marca 2021 r., godz. 12:00.

SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA WNIOSKODAWCÓW – informacje wkrótce!
Maksymalna wysokość dotacji wynosi 60 tys. zł
Minimalny wkład własny: 15% wartości projektu.
Składanie wniosków: generator online witkac.pl
Szczegółowe zasady konkursu są dostępne w Regulaminie i Załączniku
Celem programu jest wsparcie społeczno-gospodarczych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie.

W programie RITA – Przemiany w regionie przyznajemy dotacje na projekty partnerskie, czyli zakładające współpracę między organizacją z Polski i zagranicznym partnerem. Program obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan. Projekty składane w konkursie, powinny być opracowane i realizowane wspólnie przez partnerów z Polski oraz co najmniej jednego z krajów objętych programem a udział partnera potwierdzany jest przez załączenie listu partnerskiego. Formalnym wnioskodawcą i stroną otrzymującą dotację jest polska organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie lub organizacja powstała na podstawie przepisów o stosunku Państwa i kościołów).

Od 2000 r. sfinansowaliśmy już 1100 projektów mających na celu przekazywanie polskich doświadczeń zwłaszcza w dziedzinie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działań z zakresu opieki społecznej, przekształceń w samorządzie terytorialnym, rozwoju edukacji formalnej i nieformalnej czy funkcjonowania wolnych mediów. Na stronie programu można zapoznać się z przykładami dofinansowanych działań (historie z projektów i listy dofinansowanych).

Składane w ramach konkursów projekty powinny przyczyniać się do przemian społeczno-gospodarczych w krajach objętych programem i dotyczyć następujących sfer:

  • problemy społeczne, socjalne;
  • edukacja i wychowanie;
  • rozwój przedsiębiorczości;
  • dziedzictwo kulturowe;
  • rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
  • rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
  • rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów;
  • rozwój ekologii, dbałość o środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu ! nowość !