Centrum rozwoju kompetencji młodzieży w Edinet

Edinet (pol. Jedyńce) to 20-tysięczne, wielonarodowe miasto w północnej Mołdowie. W 2014 r. Fundacja Inicjatyw Menedżerskich z Lublina wraz z mołdawskim Stowarzyszeniem “Demos” zrealizowały tam projekt wsparcia młodzieży. Rozpoczęcie współpracy było możliwe m.in. dzięki grantom wyjazdowym z RITA. W ramach wspólnego projektu uruchomiono centrum rozwoju kompetencji społecznych młodzieży, realizatorzy poznali szereg nowych metod pracy z młodzieżą a także mołdawska organizacja rozwinęła kontakty z lokalnymi szkołami, administracją i biznesem.