Dzielenie się doświadczeniem polskiej transformacji

Dla polskich uczestników badania kluczowa jest pierwsza część tego sformułowania, a więc „dzielenie się doświadczeniem” – polskimi (lub zaadaptowanymi w Polsce) rozwiązaniami, dobrymi praktykami i pomysłami, opowiadanie zarówno o osiągniętych sukcesach, jak i szczere mówienie o błędach i porażkach. Nie odwołują się jednak do transformacji rozumianej jako przemiany roku 1989 – pod względem symbolicznym znacznie istotniejsze jest obecnie wejście Polski do UE, natomiast przekazywana wiedza i rozwiązania były zdobywane na przestrzeni lat. Jeśli już polskie organizacje używają pojęcia transformacja, mają raczej na myśli przemiany z zakresu psychologii społecznej – upodmiotowienia obywateli, rodzącego się poczucia wspólnoty i zaangażowania we wspólne sprawy, braku obojętności na bylejakość i nadużycia władzy, energię do działania i zmieniania rzeczywistości. Stronę wschodnią najbardziej interesują natomiast nie rozwiązania pomostowe z lat 90. lecz nowoczesne i działające współcześnie. Uczestnicy wywiadów podkreślali również, że Polska wciąż pełni szczególną rolę łącznika między Wschodem a Zachodem i wspólnota doświadczeń pozwala na efektywniejsze dzielenie się dobrymi praktykami ze wschodnimi partnerami.

Wymiana wiedzy i doświadczeń w ramach RITY coraz częściej nabiera charakteru dwukierunkowego. Poszukiwanie partnerskiego podejścia także do kwestii dzielenia się doświadczeniem transformacji wydaje się istotnym czynnikiem w myśleniu o dalszym rozwoju programu.