Wyniki konkursu RITA – partnerstwo do potęgi

Zapraszamy do zapoznania się z listą dofinansowanych projektów w nowej, pilotażowej ścieżce grantowej programu: RITA2 - Partnerstwo do potęgi. Otrzymaliśmy łącznie 15 wniosków od doświadczonych realizatorów projektów w programie RITA, wszystkie pozytywnie przeszły kontrole formalną. 

Lista dofinansowanych to 8 projektów na łączną kwotę 792 270 złotych. 

Eksperci oceniający wnioski zarekomendowali także stworzenie listy rezerwowej, na której znalazły się dwa projekty - decyzje odnośnie ich finansowania zostaną przekazane Wnioskodawcom w lutym 2022 roku.  

Koordynatorka grantów wkrótce skontaktuje się w wyłonionymi grantobiorcami w celu ewentualnych modyfikacji wniosków/budżetów sugerowanych przez Komisję grantową.

Karty oceny merytorycznej wszystkich ocenianych wniosków będą dostępne w generatorze w drugiej połowie grudnia.