Granty wyjazdowe 2015-2016

Granty wyjazdowe 2015-2016

W latach 2015-2016 przyznaliśmy 26 grantów wyjazdowych na łączną kwotę ponad 80 tysięcy złotych.

W 2016 roku przyznano granty wyjazdowe wymienionym poniżej organizacjom:

 • Stowarzyszenie Czajnia, kraj Ukraina. Termin wyjazdu: 17-20.11.2016

 • Towarzystwo Demokratyczne Wschód, kraj: Mołdawia. Termin wyjazdu: 14-18.11.2016

 • Fundacja Innowacja i Wiedza, kraj: Białoruś. Termin wyjazdu: 12-15.10.2016

 • Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO, kraj: Ukraina. Termin wyjazdu:  16-19.09.2016

 • Fundacja VERDA, kraj: Gruzja. Termin wyjazdu: 09-14.09.2016

 • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, kraj: Ukraina. Termin wyjazdu: 06-10.09.2016

 • Fundacja Fiedlerów, kraj: Armenia. Termin wyjazdu: 01-03.09.2016

 • Stowarzyszenie na rzecz Edukacji POMOST, kraj: Ukraina. Termin wyjazdu: 1.07-05.07.2016

 • Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, kraj: Mołdawia. Termin wyjazdu: 11-13.05.2016

 • Stowarzyszenie Czajnia, kraj: Ukraina. Termin wyjazdu: 1-2 i 11-12.03.2016

 • Fundacja Normalne Miasto Fenomen, kraj: Ukraina. Termin wyjazdu:  03-06.03.2016

 • Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”, kraj: Armenia. Termin wyjazdu: 22-27.02.2016

 • Stowarzyszenie „Pod wspólnym niebem”, kraje: Gruzja i Armenia. Termin wyjazdu: 16-24.02.2016

W 2015 roku przyznano granty wyjazdowe wymienionym poniżej organizacjom:

 • Ośrodek Współpracy Europejskiej Stowarzyszenie, Kraj: Gruzja, Termin wyjazdu: 19-27.11.2015

 • Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Kraj: Rosja, Termin wyjazdu: 29.10-02.11.2015

 • SITR Słupsk, Kraj: Gruzja, Termin wyjazdu: 11-16.10.2015

 • Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans VESNA, Kraj: Gruzja, Termin wyjazdu: 27.09-01.10.2015

 • Stowarzyszenie „Pod wspólnym niebem”, Kraj: Kirgistan, Termin wyjazdu: 25.10-01.11.2015

 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Kraj: Gruzja, Termin wyjazdu: 17-19.07.2015

 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Kraj: Ukraina, Termin wyjazdu: 26-29.04.2015

 • Fundacja Terra Humana, Kraj: Ukraina, Termin wyjazdu: 26-29.04.2015

 • Fundacja Agora, Kraj: Ukraina, Termin wyjazdu: 26-29.04.2015

 • Forum Polsko-Ukraińskie, Kraj: Ukraina, Termin wyjazdu: 26-29.04.2015

 • Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne, Kraj: Ukraina, Termin wyjazdu: 26-29.04.2015

 • Polski Związek Głuchych, Oddział Łódzki, Kraj: Ukraina, Termin wyjazdu: 23-27.03.2015

 • Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę, Kraj: Mołdawia, Termin wyjazdu: 02-06.02.2015

Ze względu na fakt, iż nabór wniosków dot. grantów wyjazdowych odbywa się w trybie ciągłym, wyniki publikowane są narastająco (najnowsze – najwyżej).