Współfinansowanie 2015-2016

Lista projektów, które otrzymały dotacje w ścieżce „współfinansowanie” w latach 2015-2016.

Ze względu na fakt, iż nabór wniosków dot. wkładów własnych odbywa się w trybie ciągłym, wyniki publikowane są narastająco (najnowsze – najwyżej).

W 2016 roku:

nr wnioskuorganizacjaprojektkwota dofinansowania
RITA/WW/208540Towarzystwo Demokratyczne WschódEwaluacja polityk publicznych w działaniu8 800 zł
RITA/WW/208549Fundacja Centrum Edukacji ObywatelskiejKoalicja na rzecz szkolnej demokracji2 700 zł
RITA/WW/208322Stowarzyszenie Genius Loci – Duch MiejscaSąsiedzi 3.0 – polsko-ukraińsko-białoruski program dla aktywnych lokalnie40 000 zł
RITA/WW/208284W przypadku projektów dot. Białorusi i Rosji, ze względu na restrykcyjne prawo w tych krajach dot. środków zagranicznych i współpracy z zagranicznymi partnerami, podajemy jedynie numer wniosku wybranego do realizacji
RITA/WW/208278Małopolskie Towarzystwo OświatoweDziennikarze, demokracja i solidarność12 740 zł
RITA/WW/208268Fundacja OKNO NA WSCHÓDAktywne Rady Społeczne II – wsparcie współpracy społeczeństwa z samorządem terytorialnym i administracją państwową na Ukrainie28 500 zł
RITA/WW/208256Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”Polis(h) Photo Lab w Witebsku39 895 zł

W 2015 roku:

nr wnioskuorganizacjaprojektkwota dofinansowania
RITA/WW/208075Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza” w KrakowieRazem możemy więcej – polsko-ukraińska współpraca młodzieży2 530 zł
RITA/WW/208067Towarzystwo Demokratyczne Wschód (TDW)Wsparcie środowisk proeuroepjskich i mediów lokalnych w Armenii34 000 zł
RITA/WW/345Fundacja Centrum Edukacji ObywatelskiejSzkoła Demokracji5 720 zł
RITA/WW/459Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum DemokratyczneWsparcie lokanlych mediów w Kirgistanie39 000 zł
RITA/WW/457Stowarzyszenie „Integracja” w SuwałkachSwoją przyszłość budujemy dziś – polska i rosyjska młodzież na rynku pracy9 700 zł
RITA/WW/455Fundacja Dobra WolaSzkolenie z zakresu antydyskryminacji oraz samoobrony WenDo dla liderek z Białorusi. Projekt pilotażowy.6 200 zł
RITA/WW/468Fundacja Polityki RozwojowejNowe ścieżki edukacyjne w Iszkaszimskiej Szkole Wolontariatu sposobem na wsparcie organizacji Gulu Gyoh w jej działaniach na rzecz rozwoju lokalnego19 800 zł
RITA-WW-/2678Stowarzyszenie Gazet LokalnychLiderzy nadziei. Kluby Młodych Dziennikarzy w Tadżykistanie29 960 zł
RITA-WW-/2683Towarzystwo Demokratyczne WschódGruzja – lokalne gazety w mobilnej rzeczywistości11 750 zł
RITA-WW-/2681Helsińska Fundacja Praw CzłowiekaWspółdziałanie władzy lokalnej i NGO – promocja polskiej demokracji lokalnej na Ukrainie26 500 zł
RITA-WW-/2677Fundacja OKNO NA WSCHÓDAktywne Rady Społeczne – wsparcie współpracy społeczeństwa obywatelskiego z administracją28 000 zł
RITA-WW-/2675Stowarzyszenie Genius Loci – Duch MiejscaPracownia Aktywności Obywatelskiej39 990 zł