Współfinansowanie 2015-2016

Współfinansowanie 2015-2016

Lista projektów, które otrzymały dotacje w ścieżce „współfinansowanie” w latach 2015-2016.

Ze względu na fakt, iż nabór wniosków dot. wkładów własnych odbywa się w trybie ciągłym, wyniki publikowane są narastająco (najnowsze – najwyżej).

W 2016 roku:


nr wniosku organizacja projekt kwota dofinansowania
RITA/WW/208540 Towarzystwo Demokratyczne Wschód Ewaluacja polityk publicznych w działaniu 8 800 zł
RITA/WW/208549 Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej Koalicja na rzecz szkolnej demokracji 2 700 zł
RITA/WW/208322 Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca Sąsiedzi 3.0 – polsko-ukraińsko-białoruski program dla aktywnych lokalnie 40 000 zł
RITA/WW/208284 W przypadku projektów dot. Białorusi i Rosji, ze względu na restrykcyjne prawo w tych krajach dot. środków zagranicznych i współpracy z zagranicznymi partnerami, podajemy jedynie numer wniosku wybranego do realizacji
RITA/WW/208278  Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Dziennikarze, demokracja i solidarność 12 740 zł
RITA/WW/208268  Fundacja OKNO NA WSCHÓD Aktywne Rady Społeczne II – wsparcie współpracy społeczeństwa z samorządem terytorialnym i administracją państwową na Ukrainie 28 500 zł
RITA/WW/208256 Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” Polis(h) Photo Lab w Witebsku 39 895 zł

W 2015 roku:


nr wniosku organizacja projekt kwota dofinansowania
RITA/WW/208075 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza” w Krakowie Razem możemy więcej – polsko-ukraińska współpraca młodzieży 2 530 zł
RITA/WW/208067 Towarzystwo Demokratyczne Wschód (TDW) Wsparcie środowisk proeuroepjskich i mediów lokalnych w Armenii 34 000 zł
RITA/WW/345 Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła Demokracji 5 720 zł
RITA/WW/459 Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne Wsparcie lokanlych mediów w Kirgistanie 39 000 zł
RITA/WW/457 Stowarzyszenie „Integracja” w Suwałkach Swoją przyszłość budujemy dziś – polska i rosyjska młodzież na rynku pracy 9 700 zł
RITA/WW/455 Fundacja Dobra Wola Szkolenie z zakresu antydyskryminacji oraz samoobrony WenDo dla liderek z Białorusi. Projekt pilotażowy. 6 200 zł
RITA/WW/468 Fundacja Polityki Rozwojowej Nowe ścieżki edukacyjne w Iszkaszimskiej Szkole Wolontariatu sposobem na wsparcie organizacji Gulu Gyoh w jej działaniach na rzecz rozwoju lokalnego 19 800 zł
RITA-WW-/2678 Stowarzyszenie Gazet Lokalnych Liderzy nadziei. Kluby Młodych Dziennikarzy w Tadżykistanie 29 960 zł
RITA-WW-/2683 Towarzystwo Demokratyczne Wschód Gruzja – lokalne gazety w mobilnej rzeczywistości 11 750 zł
RITA-WW-/2681 Helsińska Fundacja Praw Człowieka Współdziałanie władzy lokalnej i NGO – promocja polskiej demokracji lokalnej na Ukrainie 26 500 zł
RITA-WW-/2677 Fundacja OKNO NA WSCHÓD Aktywne Rady Społeczne – wsparcie współpracy społeczeństwa obywatelskiego z administracją 28 000 zł
RITA-WW-/2675 Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca Pracownia Aktywności Obywatelskiej 39 990 zł