Współfinansowanie 2017-2018

W ramach ścieżki dotacyjnej „Współfinansowanie” pozwalającej sfinansować wkłady własne do większych przedsięwzięć przyznano dofinansowanie projektom wymienionym poniżej.

Ze względu na fakt, iż nabór wniosków dot. wkładów własnych odbywa się w trybie ciągłym, wyniki publikowane są narastająco (najnowsze – najwyżej).

W 2018 roku:

nr wnioskuorganizacjaprojektkwota dofinansowania
RITA/WW/209313Stowarzyszenie „Pod wspólnym niebem”Astronomy for development of civil competencies of schoolchildren39 969 zł
RITA/WW/209310Fundacja Art JunctionDOM-GRANICA. Polski projekt artystyczno-społeczny w Gruzji18 300 zł
RITA/WW/209306W przypadku projektów dot. Białorusi i Rosji, ze względu na restrykcyjne prawo w tych krajach dot. środków zagranicznych i współpracy z zagranicznymi partnerami, podajemy jedynie numer wniosku wybranego do realizacji
RITA/WW/209294W przypadku projektów dot. Białorusi i Rosji, ze względu na restrykcyjne prawo w tych krajach dot. środków zagranicznych i współpracy z zagranicznymi partnerami, podajemy jedynie numer wniosku wybranego do realizacji
RITA/WW/209289W przypadku projektów dot. Białorusi i Rosji, ze względu na restrykcyjne prawo w tych krajach dot. środków zagranicznych i współpracy z zagranicznymi partnerami, podajemy jedynie numer wniosku wybranego do realizacji
RITA/WW/209200Fundacja VERDARazem możemy więcej20 525 zł
RITA/WW/209152Stowarzyszenie „Pod wspólnym niebem”Astrojailoo- pod kirgiskim niebem- astronomia dla rozwoju i biokulturowej różnorodności10 446 zł

W 2017 roku:

nr wnioskuorganizacjaprojektkwota dofinansowania
RITA/WW/209059Fundacja Rozwoju Społeczeństwa InformacyjnegoBridging Gaps for Inclusive Civic Engagement29 942 zł
RITA/WW/209014Towarzystwo Demokratyczne WschódZastosowanie ewaluacji w procesie sprawnego zarządzania połączoną hromadą21 755 zł
RITA/WW/209010W przypadku projektów dot. Białorusi i Rosji, ze względu na restrykcyjne prawo w tych krajach dot. środków zagranicznych i współpracy z zagranicznymi partnerami, podajemy jedynie numer wniosku wybranego do realizacji