Dofinansowane projekty partnerskie RITA (2023-2024)

Przedstawiamy wyniki konkursu na projekty partnerskie w edycji wiosennej 2023.

Lista dofinansowanych projektów

W tej edycji 4 organizacje, które wcześniej nie realizowały projektów przy wsparciu programu RITA rozpoczną współpracę partnerską. Program RITA będzie kontynuował wsparcie osób z niepełnosprawnościami w Gruzji oraz Ukrainie. W Ukrainie projekty będą długofalowo oddziaływać na społeczności lokalne i wspierać ich rozwój oraz oczekiwaną odbudowę według europejskich standardów. RITA powróci również do Kazachstanu, gdzie zwiększony zostanie zasięg działania Centrum ratownictwa powstałego w ramach wcześniejszego projektu.

Koordynatorka programu skontaktuje się wkrótce z wyłonionymi organizacjami w celu dokonania ewentualnych uzupełnień do wniosków i dopełnienia formalności niezbędnych do podpisania umowy.

Wszystkim Wnioskodawcom gratulujemy. Zachęcamy do zapoznania się z kartami oceny wniosku, które będą dostępne pod koniec maja na platformie witkac.pl.

Przypominamy, że kolejny konkurs ogłoszony zostanie na początku września.