Dofinansowane projekty partnerskie program RITA (2021-2022)

W edycji wiosennej 2022 Regulamin konkursu uległ zmianie w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Z powodu konieczności udzielenia wsparcia humanitarnego i interwencyjnego na rzecz Ukrainy i jej mieszkańców, w tym również uchodźców wojennych, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zdecydowała się na utworzenie tzw. „szybkiej ścieżki ukraińskiej”, która dała początek nowemu programowi grantowemu o nazwie Wspieramy Ukrainę.

W ramach ścieżki projektów partnerskich Komisja grantowa zapoznała się z dokumentacją 14 wniosków zgłoszonych w terminie do 15 marca 2022 r. Dwa wnioski nr RITA/2022/I/13 oraz RITA/2022/I/14 nie spełniły wymogów formalnych zaktualizowanego Regulaminu i zostały odrzucone z oceny merytorycznej.

Wyłoniono 8 projektów partnerskich do realizacji w tym dwie kontynuacje projektów w Kazachstanie i w Gruzji. W Gruzji przy wsparciu programu RITA zacznie działać monitoring sądów wzorowany na polskim przykładzie, a do Armenii trafią polskie doświadczenia związane z sortowaniem odpadów komunalnych.

Wkrótce skontaktujemy się z wyłonionymi Realizatorami w celu uzyskania ewentualnych wyjaśnień i podpisania umowy grantowej.

Gratulujemy wszystkim Wnioskodawcom!