Dofinansowane projekty partnerskie program RITA – wiosna 2021

Komisja grantowa zapoznała się z dokumentacją 66 wniosków zgłoszonych w terminie do 15 marca 2021 r. do konkursu grantowego programu RITA. 3 wnioski zostały odrzucone na etapie oceny formalnej:

  • RITA/2021/I/63, Fundacja Instytut Białowieski, wniosek odrzucony formalnie na podstawie punktów 8.1 i 10.1.7 Regulaminu.
  • RITA/2021/I/6, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, wniosek został złożony dwukrotnie, ocenie merytorycznej podlegał wniosek z wyższym numerem rejestracyjnym.
  • RITA/2021/I/6, RH PLUS – IZBA GOSPODARCZA, wniosek odrzucony formalnie na podstawie punktu 3.1 Regulaminu konkursu.

Komisja zdecydowała o dofinansowaniu 13 projektów: LISTA DOFIANSOWANYCH PROJEKTÓW WIOSNA 2021

Koordynatorka grantów skontaktuje się wkrótce z Realizatorom dofinansowanych projektów w celu wprowadzenia ewentualnych sugerowanych przez Komisję zmian w projektach oraz podpisania umowy grantowej.

Karty oceny merytorycznej udostępnimy na platformie witkac.pl do końca maja.

Gratulacje dla wszystkich wnioskodawców!