Dofinansowane projekty partnerskie RITA (2015-2016)

Dofinansowane projekty partnerskie RITA (2015-2016)

Poniżej prezentujemy listy projektów dofinansowanych w kolejnych edycjach konkursów na projekty partnerskie programu RITA – Przemiany w regionie. Przypominamy, że nabór do konkursów prowadzony jest dwa razy do roku – wiosną i jesienią. Na konkurs średnio wpływa ok. 110 wniosków, z których 17-19 otrzymuje dofinansowanie.

Łączna kwota dofinansowanych projektów to 2 870 224,50 zł.

Wszyscy wnioskodawcy mogą zapoznać się z informacją o przyznanej punktacji i uwagach ekspertów do złożonych wniosków. Informacje te dostępne są po zalogowaniu do generatora wniosków FED (zakładka „Archiwum projektów”).