Dofinansowane projekty partnerskie RITA (2015-2016)

Poniżej prezentujemy listy projektów dofinansowanych w kolejnych edycjach konkursów na projekty partnerskie programu RITA – Przemiany w regionie. Przypominamy, że nabór do konkursów prowadzony jest dwa razy do roku – wiosną i jesienią. Na konkurs średnio wpływa ok. 110 wniosków, z których 17-19 otrzymuje dofinansowanie.

Zobacz listy projektów dofinansowane w kolejnych edycjach:

Projekty z edycji jesiennej 2016

Projekty z edycji wiosennej 2016

Projekty z edycji jesiennej 2015

Projekty z edycji wiosennej 2015

Łączna kwota dofinansowanych projektów to 2 870 224,50 zł.

Wszyscy wnioskodawcy mogą zapoznać się z informacją o przyznanej punktacji i uwagach ekspertów do złożonych wniosków. Informacje te dostępne są po zalogowaniu do generatora wniosków FED (zakładka „Archiwum projektów”).