Nowy program grantowy

Wspieramy Ukrainę to nowy program PAFW adresowany do polskich organizacji pozarządowych, które masowo, natychmiastowo i na wielką skalę ruszyły z pomocą naszym ukraińskim sąsiadom. Rada Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności podjęła decyzję o uruchomieniu dodatkowych środków i utworzeniu specjalnego programu grantowego „Wspieramy Ukrainę” z budżetem blisko 4 milionów zł. Z radością i w poczuciu olbrzymiej odpowiedzialności informujemy, że Fundacja Edukacja dla Demokracji została zaproszona do bycia Realizatorem Programu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, szybka „ścieżka ukraińska” w programie RITA – Przemiany w regionie została przekształcona w nowy program grantowy „Wspieramy Ukrainę”. 

Celem programu Wspieramy Ukrainę jest pomoc dla ludności cywilnej cierpiącej w wyniku wojny w Ukrainie poprzez realizację następujących działań:

  1. wspieranie inicjatyw polskich organizacji pozarządowych podejmowanych we współpracy z partnerami ukraińskimi w Ukrainie;
  2. wspieranie inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe w Polsce na rzecz uchodźców z Ukrainy;
  3. wspieranie koordynacji działań polskich organizacji pozarządowych na rzecz Ukrainy (m.in. z innymi instytucjami/środowiskami) – głównie dotyczących uchodźców z Ukrainy, ale także inicjatyw podejmowanych w samej Ukrainie.

Priorytetem będzie wsparcie NGOs mających ugruntowaną współpracę z partnerami w Ukrainie oraz tych działających w małych społecznościach lokalnych, do których również trafiają osoby uciekające przed wojną. Dofinansowanie będą mogły otrzymać samodzielne inicjatywy polskich organizacji a także realizowane wraz z partnerami ukraińskimi.

Ogłoszenia o planowanych konkursach grantowych będą publikowane na stronie Programu.

W programie „Wspieramy Ukrainę” zostaną wykorzystane doświadczenia z realizacji szybkiej ścieżki grantowej podjętej na początku marca b.r. w ramach innego przedsięwzięcia PAFW – programu RITA – Przemiany w Regionie – realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, jak również ponad 20-letnie doświadczenie Realizatora Programu RITA we współpracy z organizacjami w Polsce i Ukrainie.

Więcej informacji udziela Sylwia Gajownik:

e-mail: ukraina@fed.org.pl

nr tel.: +48 535 854 424

www.fed.org.pl/wspieramy-ukraine

Fundatorem programu Wspieramy Ukrainę jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Realizatorem programu Wspieramy Ukrainę jest Fundacja Edukacja dla Demokracji.