[ENGLISH BELOW]

UWAGA! Zapraszamy do zapoznania się z listą dofinansowanych wniosków.

W ramach Programu przemiany w Regionie RITA finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności otwieramy szybką ścieżkę dla projektów interwencyjnych wspierających mieszkańców Ukrainy wszystkich narodowości, którzy ucierpieli w wyniku wojny.
Będziemy wspierać ewakuację ludności, zapewnienie bezpieczeństwa, wsparcie humanitarne, pomoc w odnalezieniu się uchodźców w Polsce, działania edukacyjne i opiekuńcze dla dzieci.

👉 Termin składania wniosków do 15 marca g. 12.00 – NABÓR ZAKOŃCZONO! Złożono 422 wnioski, które przejdą ocenę formalną.
👉 Wysokość grantu do 40.000 zł.
👉 O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie organizacje (fundacje i stowarzyszenia zarejestrowane w KRS) działające na rzecz cywilów w Ukrainie oraz na terenie Polski.
👉 Partnerstwa zagraniczne nie będą wymagane dla działań w Polsce.

UWAGA!!!

👉 Aby złożyć wniosek należy wypełnić formularz online do 15.03.2022 do godz. 12.00 (południe). Wnioski złożone w inny sposób lub po tym terminie nie będą rozpatrywane.

👉 Wniosek należy roboczo opracować offline we wzorze (dostępnym niżej), a następnie umieścić jego treść w formularzu. W formularzu nie ma możliwości autozapisu, należy wprowadzić całą treść poprzez uzupełnienie wszystkich pozycji a następnie złożyć poprzez kliknięcie przycisku „złóż przycisk”.

👉 Potwierdzeniem poprawnie złożonego wniosku jest email wysłany na adres organizacji podany w pkt 8 wniosku.

👉 W przypadku złożenia przez jedną organizację kilku wniosków oceniany będzie tyko ten z późniejszą datą/godziną rejestracji.

Dokumenty konkursowe:

Wytyczne dla Wnioskodawców

Wzór wniosku

Wzór budżetu

Szybka ścieżka dla Ukrainy w ramach programu RITA – Przemiany w regionie jest zapowiedzią uruchomienia szerszego wsparcia grantowego dla Ukrainy ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, tj. nowego programu „Wspieramy Ukrainę”. Szczegóły są w opracowaniu i efekt tych prac poznacie wkrótce. Na razie działamy interwencyjnie – szybko i bez zbędnych formalności.

Więcej informacji w godzinach 10.00-15.00 udziela:

Sylwia Gajownik

ukraina@fed.org.pl
 +48 535 854 424


Szybka ścieżka dla Ukrainy w ramach programu RITA – Przemiany w regionie jest finansowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i realizowana przez Fundację Edukacja dla Demokracji.


We support Ukraine – fast track for grants. Forerunner of more support for people suffering under the war.

We will open a fast track for ad-hoc (intervention) projects supporting Ukrainian residents of all nationalities who have been affected by the war. The fast-track grant pathway will be launched under the Region in Transition (RITA) Programme funded by the Polish-American Freedom Foundation.

We will support evacuating citizens, ensuring safety, helping refugees find their place in Poland, and providing education and care to children.

👉  Application timeline: until 12.00 (noon) on 15 March (WE ARE NOW CLOSED FOR SUBMISSIONS!). We received a total of 422 applications which we are checking against administrative and eligibility criteria.

👉 Grant amount: up to PLN 40,000.

👉 Grants are available for Polish organisations (foundations and associations registered with the National Court Register) acting for civilians in Ukraine and Poland.

👉 Partnerships with foreign entities are not required to implement actions in Poland.

ATTENTION!

👉 To submit your application, fill in the online form by 12.00 (noon) on 15 March 2022. We will not process applications submitted via different channels or past the deadline.

👉 Start by using the template to edit the application offline (template available below). Then copy the final content into the online form. The form does not use AutoSave. Enter content into all fields and submit by pressing “Submit”.

👉 Once you submit your application correctly, you will receive a confirmation e-mail. The message will be sent to the address of your organisation provided in point 8 of the application.

👉 Should an organisation submit multiple applications, we will only process the more recent one (by date or time).

Call documents:

Guidelines for Applicants

Application template

Budget template

The RITA fast track for Ukraine is the forerunner of broader grant support for Ukraine from funds provided by the Polish-American Freedom Foundation and implemented in cooperation with the Education for Democracy Foundation, i.e. the new “We Support Ukraine” programme. We are currently working out the details, and you will see the outcomes of our efforts soon. For the time being, we are taking ad-hoc actions. That way, we can act swiftly and reduce the formalities.

Should you need more information, our contact person is available between 10.00 a.m. and 3.00 p.m.:

Agnieszka Świeczka

agnieszka.swieczka@fed.org.pl

 +48 605 787 757

The Region in Transition (RITA) fast track for Ukraine is financed by the Polish-American Freedom Foundation and implemented by the Education for Democracy Foundation.