Projekty partnerskie

Nabór wniosków otwieramy dwa razy w roku – zamykamy w połowie marca i w połowie października.

Współfinansowanie

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym – mogą się zgłaszać organizacje, które już otrzymały główne finansowanie.

Granty wyjazdowe

Nabór wniosków odbywa się na bieżąco – chęć wyjazdu należy zgłosić 3-6 tygodni przed jego terminem, w zależności od celu wyjazdu.

 

 

Historie z projektów

Pracownia Aktywności Obywatelskiej

Pracownia Aktywności Obywatelskiej to polsko-ukraińsko-białoruski program pozaformalnej edukacji młodzieży, który inspiruje młodzież do wprowadzania zmian w swoim otoczeniu. W ramach projektów Stowarzyszenia Genius Loci – Duch Miejsca, finansowanych i współfinansowanych ...
Czytaj Dalej

Centrum rozwoju kompetencji młodzieży w Edinet

Edinet (pol. Jedyńce) to 20-tysięczne, wielonarodowe miasto w północnej Mołdowie. W 2014 r. Fundacja Inicjatyw Menedżerskich z Lublina wraz z mołdawskim Stowarzyszeniem “Demos” zrealizowały tam projekt wsparcia młodzieży. Rozpoczęcie współpracy ...
Czytaj Dalej

Alternatywne przedszkola w Gruzji

Od lat Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” z Łomży wraz z partnerem – organizacją Civitas Georgica z Gruzji wspierają powstawanie i działanie alternatywnych przedszkoli dla wiejskich ...
Czytaj Dalej
 

 


 

 

Mapa projektów programu RITA

Już niedługo udostępnimy mapę projektów zrealizowanych dzięki finansowaniu z programu RITA – Przemiany w regionie w l. 2010-2015.

Już wkrótce