Projekty partnerskie

Do 60 tysięcy złotych na projekty prowadzące do zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach b. ZSRR. Nabór trwa!
Dowiedz się więcej

O PROGRAMIE

Od 1989 Polska osiągnęła sukces w wielu obszarach. Program RITA jest po to, by dzielić się tym doświadczeniem z partnerami ze Wschodu.

Przyłącz się ze swoim pomysłem.
Dowiedz się więcej

Spotkania informacyjne dla wnioskodawców

Zapraszamy do rozmowy o zasadach konkursu i planowanych projektach.
zgłoś się na spotkanie

Wsparcie dla Ukrainy

Nowy program granotwy
Program grantowy

Jubileusz 20 lat współpracy międzynarodowej w programie RITA

Dowiedz się więcej

Projekty partnerskie

Nabór wniosków otwieramy dwa razy w roku – zamykamy w połowie marca i w połowie października.

Współfinansowanie

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym – mogą się zgłaszać organizacje, które już otrzymały główne finansowanie.

Granty wyjazdowe

Nabór ciągły. Chęć wyjazdu należy zgłosić 3-6 tygodni przed jego terminem, w zależności od celu wyjazdu

Rita do potęgi

Nabór wniosków otwieramy raz w roku.

Historie z projektów

Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji.