Ostatnie wyniki

Projekty partnerskie RITA (konkurs wiosna 2018) – ocena formalna

W wiosennym naborze do otwartego konkursu programu RITA otrzymaliśmy 99 wniosków, z czego 1 został odrzucony formalnie. Wnioski, które przeszły ...
Czytaj Dalej

Dofinansowane projekty partnerskie RITA (konkurs jesień 2017)

Na jesieni otrzymaliśmy stosunkowo niewiele, bo 68 wniosków w konkursie na projekty partnerskie programu RITA. Do dofinansowania wybraliśmy 16 projektów ...
Czytaj Dalej

Dofinansowane projekty partnerskie RITA (konkurs wiosna 2017)

W ramach wiosennej edycji konkursu na projekty partnerskie programu RITA otrzymaliśmy 88 wniosków. 85 zostało przekazanych do oceny* a wybranych ...
Czytaj Dalej

Dofinansowane projekty partnerskie RITA (2015-2016)

Poniżej prezentujemy listy projektów dofinansowanych w kolejnych edycjach konkursów na projekty partnerskie programu RITA - Przemiany w regionie. Przypominamy, że ...
Czytaj Dalej

Współfinansowanie 2017

W ramach ścieżki dotacyjnej „Współfinansowanie” pozwalającej sfinansować wkłady własne do większych przedsięwzięć przyznano dofinansowanie projektom wymienionym poniżej. Ze względu na ...
Czytaj Dalej

Współfinansowanie 2015-2016

Lista projektów, które otrzymały dotacje w ścieżce "współfinansowanie" w latach 2015-2016. Ze względu na fakt, iż nabór wniosków dot. wkładów ...
Czytaj Dalej

Granty wyjazdowe

W 2017 roku przyznano granty wyjazdowe wymienionym poniżej organizacjom: Fundacja Civis Polonus, Kraj: Ukraina. Termin wyjazdu: 04-06.12.2017 Lubelski Oddział Okręgowy ...
Czytaj Dalej

Granty wyjazdowe 2015-2016

W latach 2015-2016 przyznaliśmy łącznie 26 grantów wyjazdowych na łączną kwotę ponad 80 tysięcy złotych. W 2016 roku przyznano granty ...
Czytaj Dalej