20 lat przemian w regionie – jubileusz programu RITA

Sto lat RITA! Tradycyjnie co 2 lata organizujemy spotkanie koordynatorów projektów realizowanych w ramach programu

continue reading

Dzielenie się doświadczeniem polskiej transformacji

  Dla polskich uczestników badania kluczowa jest pierwsza część tego sformułowania, a więc „dzielenie się

continue reading

Wpływ RITY na rozwój grantobiorców

  Realizacja projektów w ramach programu RITA pozwala polskim organizacjom na nawiązywanie nowych cennych relacji

continue reading

RITA jako przyjazny grantodawca

  W wypowiedziach uczestników wywiadów o RICIE jako grantodawcy pojawiły się trzy kluczowe hasła: elastyczność,

continue reading

RITA 2015-2018 w liczbach

Ponad połowa wszystkich projektów (57,6%) w ewaluowanym okresie realizowana była na Ukrainie. Kraj ten bardzo

continue reading